ഗൃഹ പ്രവേശനത്തിൽ പാലിയേറ്റീവിന് സഹായ നിധി കൈമാറി.

kpaonlinenews


നിടുവാട്ട്: നജീബ് സി എച്ച്‌ന്റെ ഗൃഹ പ്രവേശനത്തിന് നിടുവാട്ട് ശാഖാ മുസ്ലിം ലീഗ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ പലിയേറ്റിവിന് ഫണ്ട് കൈമാറി.
നജീബ് സി എച്ച്‌ ൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ശാഖാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ എം വി ഏറ്റു വാങ്ങി.യൂത്ത് ലീഗ് അഴീക്കോട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദലി ആറാം പീടിക,ശാഖ ട്രഷറർ ഹാരിസ് ബി, ശാഖ സെക്രെട്ടറി നഫാദ് സി എച്ച്‌, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ബി,ഷഹീർ വളപട്ടണം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Share This Article
error: Content is protected !!