പാവന്നൂരിൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ മോഷണം.

kpaonlinenews

മയ്യിൽ: പാവന്നൂർക്കടവ് ജുമാമസ്ജിദിൽ മോഷണം. അധ്യാപകർ താമസിക്കുന്ന മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച പതിനായിരം രൂപയാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് സംഭവം. മുറിയുടെ പൂട്ട് തകർത്ത നിലയിലാണുള്ളത്. പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മയ്യിൽ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

Share This Article
error: Content is protected !!