ഗ്രന്ഥശാലക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി

kpaonlinenews


കുറ്റ്യാട്ടൂർ:
പഴശ്ശി – ഞാലിവട്ടംവയൽ സോപാനം കലാ-കായികവേദി വായനശാല& ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്
വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ മയ്യിൽ യൂണിറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി. ചടങ്ങിൽ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ വളപട്ടണം മണ്ടലം പ്രസിഡണ്ട് അഷ്റഫ് ഹാജി,
യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി മഹമൂദ് . യു.കെ, കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ്മെമ്പർ യൂസഫ്പാലക്കൽ എന്നിവർ സംമ്പന്ധിച്ചു.

Share This Article
error: Content is protected !!