പുല്ലൂപ്പിക്കടവില്‍ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു

kpaonlinenews

പുല്ലൂപ്പിക്കടവ്: അഴീക്കോട് മണ്ഡലം എംഎല്‍എ കെ വി സുമേഷിന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് പുല്ലൂപ്പിക്കടവില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു. സ്ഥലം നിജപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാര്‍ഡ് മെംബര്‍ കെ വി സല്‍മത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ദ്രുതഗതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

Share This Article
error: Content is protected !!