നാറാത്ത് ഈസ്റ്റ്‌ എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം സി കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു.

kpaonlinenews

നാറാത്ത് ഈസ്റ്റ്‌ എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം അമ്പിളിയിൽ സി കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ(82) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ പി കെ പ്രേമലത (നാറാത്ത് യു പി സ്കൂൾ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപിക). മക്കൾ മഞ്ജു പി കെ, അമ്പിളി പി കെ. സംസ്കാരം (15-01-2024) 12മണിക്ക്

Share This Article
error: Content is protected !!