ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

kpaonlinenews

LT ലൈനിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ നാളെ രാവിലെ 8.30 മുതൽ 3.00 മണി വരെ കയ്യങ്കോട് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഭാഗീകമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും
കൊളച്ചേരി KSEB

എച്ച്ടി ലൈനിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു മരം മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ നാളെ(14-01-24)ഞായറാഴ്ച്ച ) രാവിലെ 9:30 മുതൽ രണ്ടു മണിവരെ നാച്ചുറൽ ക്രഷർ,ജാതിക്കാട് കോട്ടപ്പൊയിൽ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും.

Share This Article
error: Content is protected !!