ഗ്രന്ഥശാലക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി

kpaonlinenews

ജമാത്തെ ഇസ്ലാമി മുണ്ടേരി യൂണിറ്റ് പഴശ്ശി – സോപാനം കലാ-കായിക വേദി വായനശാല & ഗ്രന്ഥാശാലക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി ചടങ്ങിൽ ജമാത്തെ ഇസ്ലാമി മുണ്ടേരി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് അലി.പി.സി, സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റസാക്ക് .ടി .എം, ലൈബ്രറി ഇൻ ചാർജ് മുസ്തഫ.ഇ കെ സോപാനം സെക്രട്ടറി.ഇ.സുഭാഷ്, രക്ഷാധികാരി. പി. ഷാജി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!