കെ.കരുണാകരൻ ചരമവാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു

kpaonlinenews

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്: കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും, അനുസ്മരണവും നടത്തി.എൻ.ഇ.ഭാസ്കമാരാർ,കെ.രാജൻ,രാജീവൻപറമ്പൻ,സനീഷ് ചിറയിൽ,മുഹമ്മദ് അമീൻ കെ,സി.വി.ധനേഷ്,ടീ.കെ.നാരായണൻ,മജീദ്,കുമാരൻ,ഷമേജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!