സി.എ വത്സരാജ് നിര്യാതനായി

kpaonlinenews

കമ്പിൽ: കമ്പിൽ സിബി ട്രാവൽസ് ഉടമ സി.എ വത്സരാജ് നിര്യാതനായി

വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ആദ്യകാല സിക്രട്ടറിയായിരുന്നു പിന്നീട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സിക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!