പുല്ലൂപ്പിയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും,അനുസ്മരണവും നടത്തി.

kpaonlinenews


കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ 106ആം ജന്മദിനം പുല്ലൂപ്പിയിൽ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും,അനുസ്മരണവും നടത്തി.

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് മോഹനാഗൻ,.ആയാടത്തിൽ പ്രകാശൻ,എം.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,സനീഷ് ചിറയിൽ,
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,എ.ഹരിദാസൻ,എൻ.ചന്ദ്രൻ,ജഗൻ പുല്ലൂപ്പി,സഹദ് പുല്ലൂപ്പി, കാദർ.കെ.സി,ഹംസ പുല്ലൂപ്പി,ലിജേഷ് പുല്ലൂപ്പി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!